Przydatne linki
Zachęcamy do wejścia na przyjazne serwisy internetowe o łowiectwe, broni i nie tylko...

1. Polski Związek Łowiecki (www.pzlow.pl).
Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

2. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy we Włocławku (www.pzlwloclawek.pl).

3. Łowiecki portal dla myśliwych (www.lowiecki.pl).
Jeden chyba z najbardziej znanych portali internetowych o i dla myśliwych. Warto tam czasami zajrzeć, poczytać ciekawe artykuły oraz zabrać głos na bardzo szerokim forum łowieckim.

4. Stowarzyszenie Strzelecko-Szkoleniowe Braterstwo Broni (https://braterstwobroni.blogspot.com/).
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. propagowaniem strzelectwa, edukacją, bronioznawstwem oraz prowadzeniem szkoleń wśród myśliwych w zakresie "PROWADZĄCEGO STRZELANIE".
Szkolenie  kończy  się  uzyskaniem  uprawnienia  „Prowadzący  Strzelanie”,  wydawanym przez  Zarząd  Główny  Ligi  Obrony  Kraju,  które  potwierdza  nabycie  kwalifikacji  do prowadzenia i nadzorowania strzelań  z broni. Uprawnienie umocowane jest aktem prawnym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.) i stanowi dokument uprawniający do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy.
Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

5. "Brać Łowiecka" miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa (www.braclowiecka.net.pl).

6. "Łowiec Polski" miesięcznik Polskiego Związku Łowieckiego (www.lowiecpolski.pl).

7. Forum dyskusyjne o broni nie tylko myśliwskiej (http://bron.iweb.pl).

8. Forum Broni Strzeleckiej (www.strzelecka.net).

9. "Optyczne.pl" to najlepsze testy lornetek w sieci. Jeśli szukasz kompetentnych informacji z tematyki foto-optycznej to tu właśnie zawarto ogromną ilość profesjonalnych i obiektywnych testów sprzętu optycznego (www.optyczne.pl).